Bolagsstyrning

Om bolagsstyrning

Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer som ligger till grund för styrningen av bolaget och som tillsammans med företagskultur och värderingar säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet med att etablera Copperstone som ett ledande, hållbart gruvföretag och skapa värde och transparens för aktieägarna.

Copperstone avser att ta fram bolagsstyrningsrapporter i enlighet med Kodens föreskrifter från och med räkenskapsåret 2023.

Svemins rekommendationer

Copperstone följer branschorganisationen Svemins rekommendationer för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Det innebär att det internationella regelverket PERC Reporting Standard tillämpas vid rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Den informations som lämnas enligt regelverket PERC ska vara granskad av en så kallad kvalificerad person som är expert på det som redovisas och som är medlem av en fristående expertorganisation, till exempel i FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals).

Hos Copperstone är Thomas Lindholm kvalificerad person. Han har en magisterexamen i geoteknik / geofysik och är godkänd som kvalificerad person enligt FAMMP. Thomas Lindholm är också en Fellow AusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) vilket innebär att han kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken. 

Swemins granskningsnämd granskar löpande att företagen följer organisations regler och att rapportering sker korrekt enligt standarder.